Rolfstone

Garantie en reparaties

Garantie

Als het product kapot gaat binnen de garantieperiode (1 jaar), heeft u recht op vervanging. De kosten van verzending dekt Rolfstone.

Geen garantie

Onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade) of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.

Beroep doen op uw garantie

Als het product een gebrek vertoont of defect is dient u dit telefonisch, mail, WhatsApp of schriftelijk te melden aan Rolfstone. Op onze website kunt u nagaan of u nog garantie heeft op uw product.

Verkopersgarantie

Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die u als consument mag hebben.

Uw rechten tijdens de garantieperiode

Vervangend product

Als het vervangen van het product niet lukt binnen een redelijke termijn (2 weken), krijgt u het aankoopbedrag terug.

Kosteloze reparatie

Wij doen niet aan reparatie. Zie Vervangend product.

Annuleren & retourneren

Bestelling annuleren

Een afgeronde bestelling in de webshop kan helaas niet meer teruggedraaid worden. Dit komt omdat uw bestelling direct automatisch wordt verwerkt. Wij adviseren u om de aflevering van uw bestelling af te wachten. Nadat u de bestelling in ontvangst hebt genomen, kunt u het product retourneren en krijgt u uw aankoopbedrag terug.

Product retourneren

Tot 30 dagen na het ontvangen van uw bestelling heeft u recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 30 dagen na ontvangst van de laatst geleverde product op de order schriftelijk, mail, WhatsApp of telefonisch aan Rolfstone kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Binnen 30 dagen na dit telefonische, mail, WhatsApp of schriftelijk contact met Rolfstone, dient u het/de betreffende product retour te zenden naar Rolfstone. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Rolfstone retourneren, conform de door Rolfstone verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Rolfstone behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het product door gebruik beschadigd is of niet in originele staat is (de verpakking en toebehoren). Retourneerkosten zijn voor Rolfstone.

Product retourneren

  • De bon moet in verband zijn met de klant.
  • Het product dient aangekocht te zijn bij de Rolfstone webshop.
  • Het product moet compleet, en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
  • Het product dient zichtbaar ongebruikt te zijn.
  • Het product dient schoon te zijn.

Als u het product binnen 30 dagen na ontvangst geretourneerd heeft en voldaan heeft aan de retourvoorwaarden, krijgt u het aankoopbedrag van de product(en) binnen 14 dagen na retourontvangst teruggestort op de rekening die ook bij het betalen is gebruikt. Als wij het artikel niet retour kunnen nemen, dan krijgt u daar een bericht met uitleg over.