Rolfstone

Consumentenrecht

Uw rechten

U heeft recht op een de een deugdelijk product. Het product moet voldoen aan wat u in redelijkheid van dit product mag verwachten. Een product waarvan de garantie nog niet verlopen is, moet voldoen aan wat u bij normaal gebruik mag verwachten.

Wanneer u een product heeft gekocht bij Rolfstone.com en het product voldoet niet aan de verwachtingen die u als consument mag hebben, is Rolfstone daarvoor aansprakelijk. Dit houdt in dat Rolfstone wettelijk verplicht is u een deugdelijk product te leveren. Als uw verwachtingen onjuist waren, te hoog of onrealistisch en het product is wel deugdelijk, is Rolfstone uiteraard niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Schadevergoeding

Als rolfstone.com u een ondeugdelijk product verkoopt, dan kunt u rolfstone.com daar als consument aansprakelijk voor stellen. U hebt immers zaken gedaan met rolfstone.com. rolfstone.com houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor aansprakelijkheid bij verkoop van producten.

Schade claimen

Als u schade hebt geleden door een ondeugdelijk product geleverd door rolfstone.com en u wilt die schade claimen, dan moet u het ontstaan en gevolg van die schade goed documenteren. Anders gezegd: het verband tussen het defect en de schade moet altijd worden aangetoond. Louter een kassabon van een glazentafel omdat de rolfstone.com er op was gevallen, is niet voldoende. U bent ook verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. Vooraf overleggen met rolfstone.com over de manier waarop u met een schadegeval omgaat, kan achteraf veel onbegrip en emotie voorkomen.